Both ENDS


Samen met milieu- en mensenrechtenorganisaties in ontwikkelingslanden werkt Both ENDS aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft. We verzamelen en delen informatie over beleid en investeringen die directe gevolgen hebben voor mensen en hun leefomgeving, we trekken gezamenlijk op in beleidsbeïnvloeding, we brengen de dialoog op gang tussen verschillende partijen en we promoten en ondersteunen duurzame lokale alternatieven.

Women's Rights undermined in South Africa
Water for all: participatory river basin management in Indonesia
The Negotiated Approach
Rich Forests
Money Energy People
Mapping our future
1Debora_Calheiros.jpg
Debora Calheiros, Brazilië
"De Tegenmacht moet haar eigen wapens vinden om de hoofdmacht te bestrijden"

Milieuorganisaties in Brazilië hebben het moeilijk. Meestal vinden overheden milieukwesties niet relevant. Ondanks dat er goede wetten zijn die natuurgebieden zoals de Pantanal beschermen, leven overheden deze wetten niet na omdat ze economische belangen boven het milieu plaatsen.

Nl
En

schrijf u in
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • kleur-tegenm-100px_MR_PB.png
  • banner_climate_fund.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • banner_harbour_expansion.png
  • banner_barro_dam.png
  • schrijf u in