Both ENDS


sorteer op
zoeken op tag of thema

2 pagers •  

 •  

  Small Grants, Big Impacts (Nederlandse Versie)


  Ontwikkelings- en klimaatfinanciering van grote internationale donoren en financiele instellingen komt in veel gevallen niet terecht op lokaal niveau, bij de allerarmsten, bij inheemse bevolkingsgroepen en bij mensen die het hardst getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering. Lokaal opgezette ‘small grants funds’ kunnen de schakel zijn tussen het grote geld en grassroots organisaties, die mensen op lokaal
  niveau effectief ondersteunen. 


  Deze 4-pager geeft kort weer hoe small grants funds werken, waarom ze effectief zijn en hoe Nederland ze zou kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat financiering op de juiste plek bij de juiste lokale actoren terecht komt.


 •  

  Women's Human Rights to Water, Food and a Healthy Environment


  Wereldwijd zorgen niet-duurzame economische ontwikkeling en de stormloop om grondstoffen, land en water ervoor dat mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van dit land en water, onder druk komen te staan en gemarginaliseerd worden.Vrouwen hebben onevenredig veel last van de negatieve gevolgen van grootschalige ontwikkelingsprojecten. Deze 4-pager heeft als doel wat licht te werpen op de vraag waarom dat zo is, en op mogelijke manieren om het tij te keren en vrouwen in staat te stellen voor hun mensenrecht op water, voedsel en een gezonde omgeving op te komen.


 •  

  International Financial Institutions and Gender Equality: a contradiction in terms?


  Kunnen Internationale Financiele Instituties (IFI's) een rol spelen bij het bereiken van gendergelijkheid? Hoewel ze die rol vaak claimen, is tot op heden het bewijs daarvoor erg mager.  De beslissing van de Wereldbank om de verantwoordelijkheid voor het naleven van sociale en mileuregels voortaan neer te leggen bij nationale -vaak zeer repressieve- overheden, maakt zo'n positieve bijdrage aan de emancipatie van vrouwen alleen maar onwaarschijnlijker. Het doel van deze 4-pager is te laten zien hoe het beleid van IFI's in de praktijk daadwerkelijk de positie van vrouwen zou kunnen versterken. 

   

   


 •  

 •  

  Is it accessible? International Financial Institutions and public disclosure


  De missie van ontwikkelingsbanken zoals de Wereldbank, de Asian Development Bank (ADB) en de recentelijk opgerichte Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), is het investeren van publiek geld in zaken die het publieke belang dienen, zoals landbouw,  infrastructuur, energievoorziening en gezondheidszorg. Maar is de besluitvorming hierover publiek genoeg? Deze banken opereren steeds vaker op dezelfde manier als commerciele banken en zijn daardoor steeds minder transparant. Deze publicatie gaat kort in op deze zorgelijke ontwikkeling. 


 •  

  The Green Climate Fund: A CSO guide for engagement and local access


  The Green Climate Fund's aim is to be the largest climate finance fund by 2020, investing in climate adaptation and mitigation projects in developing countries. It is critical to ensure that the GCF funding mechanism works to benefit those who need it most – the communities living at the frontlines of climate change and must be designed to reflect local realities and be led by local actors' knowledge in order to be effective and sustainable. Decision making and implementation must be genuinely gender sensitive and responsive to women's needs. Women's voices and leadership is critical to ensure this happens.

   

  This guide informs and prepares women's rights and environmental CSO leaders for engagement with the Green Climate Fund. The guide shares the authors' experience advocating with GCF both globally and within Indonesia. It outlines the two options available to CSO leaders: engage in the decision making to ensure the funding will be spent most effectively in country; and accessing the funding directly. In addition, small grants fund The Samhana Institute shares openly their learning's on its ongoing GCF accreditation process.

   

   


 •  

  Soja update 2015


  Nederland heeft afspraken gemaakt om bij te dragen aan de verduurzaming en vervanging van sojaproductie en de vermindering van sojaconsumptie. De Nederlandse sojacoalitie brengt elke twee jaar een ‘Sojabarometer’ uit, waarin wordt gemeten in hoeverre die afspraken worden nagekomen. Dit is een tussenstand over 2015. Nl
En
Flickr
Youtube

schrijf u in
 • Small_Grants.png
 • _ParisProof_new.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • 160916_palmolieknop.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • schrijf u in