Both ENDS


Groen Klimaatfonds

Hoe zorgen we ervoor dat lokale organisaties toegang zullen krijgen tot het Groene Klimaatfonds? Dit Fonds wordt momenteel opgezet voor de financiering van projecten en programma's die (de negatieve gevolgen van) klimaatverandering willen tegengaan. Zuidelijke lokale maatschappelijke organisaties hebben vaak veel ervaring met het tegengaan van en de aanpassing aan klimaatverandering, en weten vaak precies wat er nodig is. Ze hebben alleen de financiële middelen niet om hun ambities waar te kunnen maken. Het is belangrijk dat het Groene Klimaatfonds de grote verandering teweeg gaat brengen die het beoogt, door ervoor te zorgen dat  het geld terecht komt bij die groepen die het meest worden getroffen door klimaatverandering en niet alleen bij grootschalige projecten.

 

Both ENDS startte daarom een project om ervoor te zorgen dat het Groene Klimaatfonds zó wordt ingericht dat lokale kleinschalige maatschappelijke organisaties er direct kunnen aankloppen voor financiering en kwetsbare groepen er daadwerkelijk van zullen profiteren.

 

Hoe doen we dat? Lees, zie en hoor hieronder de ervaringen van Ken Kinney, directeur van een maatschappelijke organisatie in Ghana die deelneemt aan het project. 

 

Zie voor meer informatie over ons werk op het Groene Klimaatfonds:

Onze projectpagina

Onze blogs

Blog op website CDKN

 

Ken_bij_irrigatiemateriaal     Dit is Ken Kinney. Hij woont in Ghana  en leidt een lokale organisatie die boeren en boerinnen helpt met een belangrijk probleem. Het land van die boeren levert namelijk steeds minder op. Dat komt onder andere door klimaatverandering: de regentijd komt niet meer, zoals vroeger, op vaste tijden en de hoeveelheid regen die er nog wel valt is veel kleiner dan eerst. Meer droogte betekent dus minder rijst, bonen en groenten.  Die klimaatverandering, daar kunnen Ghanese boeren zelf niet veel aan doen. Zijzelf stoten bijna geen broeikasgassen uit. Maar ze hebben wel met de nare gevolgen te maken, dus daar moet wat aan worden gedaan.

Bufferzones

In het stroomgebied van de Dayi Rivier hebben lokale boeren, samen met Ken, gekeken naar manieren om in plaats van afhankelijk te zijn van de veranderende hoeveelheid regenwater, het water uit de rivier te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de rivier dan niet droogvalt, moet het water zo goed mogelijk worden verdeeld en gebruikt. Wetenschappers waar Ken contact mee had berekenden precies hoeveel water iedereen maximaal kan gebruiken zonder dat de rivier daaronder lijdt. Zij testten verschillende aanpassingsmogelijkheden die door de lokale bevolking waren geopperd en zo werd samen met de dorpelingen besloten om bufferzones met begroeiing aan te leggen langs de rivier en tegelijkertijd het achterliggende akkerland op kleine schaal te besproeien met rivierwater. De bufferzones houden het regenwater dat er valt langer vast en helpen daarmee om de akkers vruchtbaar te houden. En die aanpak heeft geholpen! De opbrengst aan rijst, bonen en groenten is in een paar jaar tijd vier maal zo hoog geworden. De boeren  en boerinnen die om de rivier heen wonen, zijn door bemiddeling van Ken in contact gekomen met lokale en regionale autoriteiten. Eén van hen heeft samen met Ken een plek gekregen in het Bestuur van de Dayi Rivier. De gemeenschap kan nu dus mee- beslissen over verdeling en het gebruik van water en land in en om de rivier.

 

Smeltend ijs in Peru en zoute akkers in Vietnam

Dit pakket van maatregelen tegen de kwalijke gevolgen van klimaatverandering kwam tot stand met ondersteuning uit Nederland van Both ENDS, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit en de waterexperts van Acacia Water.

 

 

 

Zij geloven dat manieren die boeren zélf al hebben bedacht om klimaatverandering het hoofd te bieden, op grotere schaal moeten worden getest en ingevoerd. Vervolgens worden deze manieren onder de aandacht gebracht van de lokale overheid, zodat ze op meer plekken gebruikt kunnen worden. Bovendien is het van belang dat watergebruikers zelf bepalen wat voor hen de beste manier om zich te wapenen tegen klimaatverandering en dus meebeslissen in klimaat- en waterbeleid.  Dat kan overal anders zijn. In Peru hebben ze bijvoorbeeld te maken met het smelten van gletsjers, en in Vietnam met het oprukken van de zee. Ook daar zijn de meest succesvolle lokale methoden getest en uitgekozen, en ook daar is de uitvoering succesvol.

 

Grote berg geld tegen klimaatverandering

Inmiddels is het duidelijk dat klimaatverandering in de hele wereld desastreuse gevolgen heeft. Ook de Verenigde Naties willen nu overal op de wereld werken aan het slimmer omgaan met water om ervoor te zorgen dat boeren voldoende kunnen blijven produceren en ecosystemen in stand blijven. Op de klimaattop van de Verenigde Naties in 2010 is afgesproken dat er  - vanaf 2020 -  100 miljard dollar per jaar beschikbaar komt voor het tegengaan en terugdringen van klimaatverandering. En voor het opvangen van de gevolgen die de temperatuurstijging nu al heeft. Die bulk geld zal waarschijnlijk voor het grootste deel via het op te zetten Groene Klimaatfonds (Green Climate Fund) worden weggesluisd.

 

 

Ken’s zoektocht naar geld

En daarmee zijn we weer terug bij Ken. Die wil niet alleen voor de boeren en boerinnen rond de Dayi Rivier een hogere opbrengst, maar voor nog veel meer boerenfamilies en andere watergebruikers. Er zijn nog zoveel andere rivieren in Ghana. En in Afrika. En in de hele wereld. En daar is natuurlijk geld voor nodig. Ken zou bijvoorbeeld geld van dat Groene Klimaatfonds goed kunnen gebruiken om dezelfde oplossing te regelen in alle andere stroomgebieden van Ghana die met dezelfde problemen te kampen hebben.

 


 

 

    

Klein maar fijn

Het Groene Klimaatfonds van de VN wordt dus een mega-fonds. Kleine organisaties als die van Ken  worden snel over het hoofd gezien.  Grote fondsen investeren hun geld het liefst in grote projecten. Maar die zijn zeker niet altijd het meest effectief. Om ervoor te zorgen dat het klimaatgeld terecht komt bij hen die het het hardst nodig hebben en het best weten hoe ze dit geld kunnen gebruiken, wil Ken graag praten met bestuursleden van het Groene Klimaatfonds. Dat zijn de mensen die hij moet overtuigen.  Hij reisde daarom  in maart 2013 samen met drie partners uit India, de Filippijnen, Argentinie en met ons naar Berlijn, waar het bestuur  vergaderde.

 

 

  Het Groene Klimaatfonds is GEEN pot geld voor de private sector 

"De meeste Afrikaanse bestuursleden geloven in wat wij zeggen, dat weet ik zeker", zegt Ken. "Maar de meeste ontwikkelende landen hebben het alleen maar over de leidende rol van de private sector in het Fonds, in plaats van de rol overheden van nationale overheden daarin te benadrukken. Het wordt nog een hele uitdaging om het bestuur ervan te overtuigen dat de rol van de private sector beperkt moet worden, en juist de aandacht op de ontwikkelingscomponent te vestigen. Of anders gezegd: Hoe kunnen we het bestuur helpen te begrijpen dat het fonds bedoeld is voor klimaatverandering in plaats van een pot met geld is voor bedrijven."

En nu?

Ken is inmiddels terug in Ghana en werkt zo goed en zo kwaad als het gaat verder met de lokale bevolking aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook al heeft hij daar nu weinig middelen voor. Zijn handen jeuken om het succesvolle model dat in Dayi is getest, op andere plekken te herhalen. Hij blijft zijn verhaal vertellen, net zolang tot hij voor elkaar heeft dat alle lokale organisaties en lokale overheden in de wereld terecht kunnen bij het Groene Klimaatfonds. Wij blijven Ken volgen, ondersteunen en soms vergezellen in zijn zoektocht naar geld en andere middelen om mensen te wapenen tegen klimaatverandering.

 

 

 

Both ENDS werkt in dit project samen met:

Development Institute (D.I.) Ghana (Ken Kinney)

Keystone - India (Pratim Roy)

M'Biguá  - Argentinië (Jorge Daneri)

Sandhana institute / KIN - Filippijnen  (Maria “Chy” Santos Canoy)

 

Voor meer informatie over het klimaatprogramma in de Dayi Rivier in Ghana, maar ook in Vietnam, Ethiopië en Peru, zie www.adapts.nl

 


 

 

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in