Both ENDS


Our stories

Volg ook de ervaringen van medewerkers en/of partners van Both ENDS via diverse weblogs.

 • Small_Grants.png

  Small Grants, Big Impacts


  Wereldwijd werken duizenden grassroots groepen en organisaties aan de bescherming en de verbetering van het milieu, de mensenrechten en de leefomstandigheden van lokale gemeenschappen. Lokaal opgezette ‘small grants funds’ kunnen de schakel zijn tussen het grote geld en deze grassroots organisaties – die vanuit de gemeenschap zijn ontstaan en de mensen op lokaal niveau effectief kunnen ondersteunen. Terwijl steeds meer private donoren de rol van small grants funds erkennen, zijn ze nog te vaak onzichtbaar voor grote internationale donoren en financiers, zoals het Green Climate Fund. Ook financiering vanuit Nederland kan effectiever lokale actoren bereiken als ons land zelf meer gebruik maakt van dit soort fondsen. Daarnaast zou Nederland financiële instellingen en andere bilaterale donoren moeten oproepen meer gebruik te maken van de structuren van bestaande small grants funds.


 • _ParisProof_new.png

  Paris Proof Export Support


  Langzaam maar zeker wordt Nederland zich bewust van de noodzaak van het stoppen van klimaatverandering, en van de overgang naar een ‘klimaatneutrale economie’. In december 2015 ging ons land akkoord met het Klimaatverdrag van Parijs, waarin onder andere wordt gesteld dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 2 graden Celsius. Steeds meer bedrijven verduurzamen hun productiemethoden en gaan over op hernieuwbare energie, om de negatieve gevolgen van hun activiteiten op het klimaat te minimaliseren of zelfs te stoppen. Steeds vaker klinkt de oproep om op korte termijn over te gaan  naar een nieuwe, groene en inclusieve economie.


 • banner_barro_dam.png

  Barro Blanco


  In het westen van Panama loopt de Tabasará rivier. Vanaf 2011 wordt hier gebouwd aan een stuwdam, de Barro Blanco. Deze stuwdam moet zo’n 28 Megawatt energie opleveren en de economie van Panama stimuleren. Bovendien zou deze ‘groene’ stroom bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot. Je zou zeggen dat iedereen daarbij gebaat is. Maar waarom protesteren de inheemse Ngäbe-Buglé dan tegen de Barro Blanco-dam?


 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png

  Nicaragua-kanaal


  De regering van Nicaragua heeft een Chinees bedrijf opdracht gegeven tot de bouw van een kanaal dwars door het land. Dit kanaal moet Nicaragua voor eens en altijd uit de armoede trekken, maar betekent voor de lokale gemeenschappen vooralsnog het tegendeel.


 • banner_climate_fund.png

 • 160916_palmolieknop.png

  Strijden voor duurzamere palmolie


  Het is een jaarlijks terugkerend drama: de grootschalige bosbranden in Indonesië, waarbij veel mensen, ook in de buurlanden, gezondheidsschade oplopen door de rook en waardevol regenwoud wordt vernietigd. Een van de hoofdoorzaken: palmolie. Both ENDS was in 1997 één van eerste organisaties die aandacht vroegen voor de problemen rond grootschalige palmolieproductie en zet zich sindsdien onvermoeibaar in voor de verduurzaming van de palmoliesector.


 • banner_jwhi2.png

 • banner_richforests.png

 • banner_harbour_expansion.png


Nl
En

schrijf u in
 • Small_Grants.png
 • _ParisProof_new.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • 160916_palmolieknop.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • schrijf u in