Both ENDS


Visionairs uit het mondiale Zuiden


1beeld_boek_copy.gif

Visionairs uit het mondiale Zuiden


Rio de Janeiro staat van 20 - 22 juni van dit jaar in het teken van de grote VN duurzaamheidsconferentie Rio+20. Tijdens de conferentie praten regeringsleiders en staatshoofden over hun ideeën voor de omschakeling naar een groene economie. Both ENDS en Cordaid vinden dat die economie naast groen ook sociaal moet zijn, dat ze gelijke kansen biedt voor mensen en daarmee armoede uitbant. Ook moet die nieuwe economie binnen de grenzen van ecosystemen blijven, zodat de aarde voor volgende generaties leefbaar blijft.

Ideeën over hoe we die groene economie bereiken komen helaas bijna allemaal uit Westerse landen. Ideeën en ervaringen uit andere delen van de wereld krijgen nauwelijks een podium. Toch levert de combinatie van de twee de meest prikkelende en inspirerende gedachten op. Die inspiratie helpt ons om echt te veranderen en te denken 'outside the box'.

Cordaid en Both ENDS hebben de visies en inzichten van zeven visionairs uit ontwikkelingslanden in beeld gebracht. De bundel 'Denkend aan duurzaamheid' is te downloaden in het Nederlands, Engels en Spaans.


 • Het boerenleven stimuleren - “Eigen tomaten smaken echt zoeter”

  Een gezond platteland leidt tot gezonde steden. Om de schijnbaar onstuitbare trek naar megasteden te stoppen, zijn investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en transport op het platteland onontbeerlijk, zegt Zenaida Delica Willison. "Op het platteland kunnen we lang en gelukkig leven." Na haar pensionering gaat ze met haar man het plattelandsleven 'voorleven' op een demonstratieboerderij en leefstijlcentrum, vlakbij megastad Manilla.


 • Het goede leven: Iedere regio zoveel mogelijk zelfvoorzienend

  Europa kan de borst nat maken, als het aan Eduardo Gudynas ligt. We zullen het verder zonder de delfstoffen en landbouwproducten uit Latijns-Amerika moeten doen. De vooraanstaande sociaal-ecoloog uit Montevideo (Uruguay) wil het continent selectief loskoppelen van de wereldeconomie. Eerst intern maar eens de boel op orde brengen. Het leven wordt wel een stuk soberder dan nu. 'Luxe wordt heel, heel duur.'


 • Het wonder van blauwe luchten - Op zoek naar de menselijke maat in China

  Mensen zijn het gelukkigst als zij zich verbonden voelen met de natuur, weet Chee Yoke Ling. Ook in China groeit het besef dat met de onstuimige groei van economie en welvaart de balans van het menselijk welzijn verstoord is geraakt. Yoke Ling, al twintig jaar internationaal op de barricade voor duurzame ontwikkeling, droomt van schone luchten in Beijing en vitale, zichzelf besturende plattelandsgemeenschappen. "Denk niet dat het een ver verwijderd ideaal is. China heeft decennialang de natuur geplunderd en het milieu verwaarloosd, maar is nog altijd in staat tot revoluties: nergens anders kan het roer in korte tijd zo drastisch omgaan als de wil aanwezig is."


 • De heiligheid van het leven ervaren: Met zorg voor natuur en milieu de crisis overwinnen

  Voor iedere boerenfamilie en elke landloze een stuk grond dat groot genoeg is om van te leven. Waardoor er een einde komt aan de concentratie van grond in de handen van een minderheid. Ziehier de droom van Moema Miranda, directeur van onderzoeksbureau Ibase in Rio de Janeiro. Door de herverdeling van land zal de voedselproductie voor de eigen markt toenemen. Het leven op het platteland wordt aantrekkelijker, zodat mensen ervoor kiezen daar te blijven wonen. "Als we het probleem van het scheve landbezit oplossen, zal dat het hele land goed doen."


 • “Zaden zijn de bron van het leven en vrouwen beheren die bron”

  "Steeds meer mensen, vooral degenen die wonen en werken in grote gebouwen, denken dat zij de natuur de baas zijn." Typisch een mannenidee, smaalt Farida Akhter. Volgens de strijdster voor vrouwenrechten uit Bangladesh staan vrouwen van oudsher dichter bij de bron van het leven. Zij vormen ook de spil van de kleinschalige landbouw. Grootschalige agribusiness daarentegen zet vrouwen buitenspel, én bedreigt de natuur. "Ecologische landbouw op gemeenschapsniveau is de enige weg naar een gezonde en rijke toekomst. Voor ons en voor de planeet."


 • Gezocht: moedige mensen. Eigentijds palaver ondersteunt lokaal zelfbestuur

  Wie zit er te wachten op goed geïnformeerde en betrokken burgers? Veel politici in Afrika in ieder geval niet. Dus is er moed voor nodig om burgerzin aan de dag te leggen. De Keniaanse Janet Awimbo traint burgers en organisaties in het vermogen om moedig te zijn. Hard nodig volgens haar, want mondige burgers zijn creatief en zorgen beter voor hun omgeving. Haar droom: herstel van het aloude Afrikaanse palaver, maar nu met deelname van vrouwen en jongeren!


 • Jonge werklozen hervinden hun trots als stadsboer: Groene daken in Caïro

  Wie de miljoenensteden in Egypte en de rest van de Arabische wereld van boven bekijkt ziet een zee van platte, grijze betonnen daken. In de toekomst zijn die daken groen. Tot stadsboeren omgeschoolde werkloze jongeren verbouwen er groente en fruit. De vergroening is niet alleen goed voor de portemonnee van de stadsbewoners, maar ook voor hun zelfvertrouwen. Ook het leven in de stad is er een stuk aangenamer op geworden: de groene daken en stadstuinen zuiveren de vervuilde lucht en reguleren het klimaat. Ziehier de droom van Emad Adly, geboren en getogen in Cairo, medicus maar vooral rusteloos ijveraar voor een groene en duurzame Arabische wereld.


 • Op zoek naar het goede leven

  Beelden zijn de motor achter veranderingen. Misschien beschikken we momenteel wel over te weinig beelden, en wil het daarom maar niet opschieten met een meer duurzame en rechtvaardige wereld. Aansprekende ideeën zijn er genoeg maar het schort aan visies, dromen die ons in beweging brengen. Of is onze blik te eng, ons blikveld te beperkt: hoe staat het met de beelden van mensen uit andere delen van de wereld, plekken waar wij wel onze grondstoffen en producten vandaan halen maar nauwelijks inspiratie? Hebben denkers en doeners van elders visies die ons kunnen helpen outside the box te denken, die kunnen prikkelen en stimuleren?


Nl
En

schrijf u in
 • Small_Grants.png
 • _ParisProof_new.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • 160916_palmolieknop.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • schrijf u in