Both ENDS


De 1%-club van bedrijven: voorbeeld doet volgen?

Bedrijven die een deel van hun omzet reserveren voor ontwikkelingssamenwerking? Die mogelijkheid was nooit bij me opgekomen. Tot ik gisteren tijdens het Politiek Café van Both ENDS de Nederlandse waterbedrijven hoorde vertellen dat ze dit al jaren doen en er talloze voordelen van ondervinden. Het Kabinet Rutte, dat een groot vertrouwen heeft in de daadkracht van Nederlandse bedrijven en hun vermogen om mondiale uitdagingen zoals armoede en milieu aan te pakken, zou de watersector als voorbeeld moeten stellen, en bedrijven moeten oproepen om vergelijkbare inspanningen te leveren.

Deze week presenteerde Staatsecretaris Knapen zijn beleid voor de komende jaren. Net als zijn ambtgenoten zet zijn beleid in op een sterke rol voor het Nederlands bedrijfsleven. Een aanzienlijk deel van het budget van ontwikkelingssamenwerking zal gericht zijn op het bevorderen van de activiteit van deze bedrijven in ontwikkelingslanden. Maar waarom investeren bedrijven niet zelf? De Nederlandse waterbedrijven houden hun werknemers tevreden, genereren inkomsten en zijn in staat met de beperkte inzet van 1% aanzienlijk buitenlands kapitaal aan te trekken. Door een sterke samenwerking met maatschappelijke organisaties, zorgen ze te tegelijkertijd voor een verbetering van het welzijn van hun klanten.

 

Er bestaat reeds een 1%-club voor consumenten. Laat Nederlandse bedrijven en deze nieuwe regering het voorbeeld volgen van de watersector. Richt een 1%-club op voor bedrijven, en sla daarmee twee vliegen in een klap: bedrijven nemen een eigen aandeel in MVO, en Staatsecretaris Knapen kan een deel van zijn steeds beperktere middelen inzetten voor andere prioriteiten.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in