Both ENDS


MVO-beleid

Both ENDS maakt de eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk. Alle medewerkers moeten kunnen werken op een manier die het milieu zo min mogelijk belast, en binnen de gegeven mogelijkheden doet de organisatie er dan ook alles aan om dat te bewerkstelligen. Both ENDS is medeondertekenaar van de 'Gedragscode maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling'.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk van Both ENDS?

 • In 2008 plaatsten wij zonnepanelen op het dak van ons kantoor, waarmee we kunnen voorzien in een groot gedeelte van onze energiebehoefte. Voor de rest van de energievoorziening maken wij gebruik van extern opgewekte groene energie. Waar mogelijk gebruiken we energiebesparende lampen en al het personeel gaat zo zuinig mogelijk om met water en elektriciteit;
 • Papierafval, batterijen en cartridges worden gescheiden, opgehaald en ingezameld voor hergebruik. In 2014 starten we ook met het scheiden van plastic afval;
 • We kopiĆ«ren en printen alles dubbelzijdig, op gerecycled papier;
 • Onze schoonmaakmiddelen zijn milieuvriendelijk en hebben een eco-label. Dezelfde middelen worden ook gebruikt door ons nieuwe, ISO 14001 gecertificeerde schoonmaakbedrijf;
 • Onze lunch is geheel biologisch en vegetarisch; 
 • Alle medewerkers komen per fiets of OV naar kantoor, bovendien bestaat een ruime mogelijkheid tot thuiswerken;
 • We stimuleren conference calls en Skype-sessies om het aantal vliegreizen beperkt te houden. Waar mogelijk reizen we per trein in plaats van per vliegtuig;
 • We zijn altijd op zoek naar diversiteit in ons werknemersbestand. Er is dan ook een goede spreiding in leeftijd, nationaliteit en sekse. Bovendien werken er binnen Both ENDS meerdere stafleden met een beperking.

 


Nl
En

schrijf u in
 • Small_Grants.png
 • _ParisProof_new.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • 160916_palmolieknop.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • schrijf u in