Both ENDS


Christa Nooy

100_1532_kl.jpg

If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning

Mahatma Ghandi


Specialisme: Capaciteitsversterking, Indonesië


Christa heeft een sterke affiniteit met Indonesië, wat ongetwijfeld te maken heeft met haar Indische roots. Haar studie Politicologie en Internationale Betrekkingen rondde ze af met een scriptie over de invloed van internationale milieuprincipes op nationaal milieubeleid in Indonesië en de toepassing in de praktijk. In 1997 begon ze bij de servicedesk van Both ENDS, waar ze in Indonesië een project begeleidde dat kleine veelbelovende lokale maatschappelijke organisaties versterkte. Met een aantal van deze organisaties, die zijn uitgegroeid tot actoren van belang in hun regio, werkt zij nog altijd samen op gebied van de Negotiated Approach. Alhoewel Indonesië haar specialiteit is, breiden haar activiteiten zich inmiddels uit naar Zuid-Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

 

Christa kan haar grote affiniteit met het versterken van de capaciteit van lokale gemeenschappen en partner organisaties goed kwijt als programmaleider van de Negotiated Approach. Wereldwijd gebruiken partnerorganisaties van Both ENDS de Negotiated Approach om de onderhandelingscapaciteiten te versterken van lokale groepen die buiten de boot vallen in het gevoerde beleid en beheer ten aanzien van hun leefomgeving. Deze gemeenschappen beschikken over kennis en ervaringen die op dit moment te weinig worden meegenomen in beleidsdiscussies, maar die zeer waardevol zijn voor een ecologisch en sociaal duurzamer beheer van hun leefomgeving. De Negotiated Approach stelt hen in staat krachtiger te onderhandelen met hun lokale overheid. Both ENDS helpt haar partnerorganisaties in het aanscherpen, delen en praktisch toepassen hiervan.

 

Komende jaren zal Christa actief zijn binnen de samenwerking met IUCN NL en Wetlands International in de zogenaamde 'Ecosystem Alliance'. Zij is ook nauw betrokken bij het project 'Een ongehoord verhaal'.cn@bothends.org

Nl
En

schrijf u in
  • KNOP_Eurodad.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • banner_climate_fund.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • banner_harbour_expansion.png
  • banner_barro_dam.png
  • schrijf u in