Both ENDS


Nathalie van Haren

IMG_6695_kl.jpg

Nathalie van Haren is landbouwkundig ingenieur en werkt sinds 2003 bij Both ENDS. Haar passie ligt bij het samenwerken met civil society op het gebied van ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheden en bij het tegenwicht bieden aan falend beleid en gulzige begeerten.

 

Na haar studie Tropisch Landgebruik, Irrigatie en Waterbouw aan Wageningen UR begon Nathalie haar loopbaan bij de vereniging Inzet. Deze organisatie ging in 2003 over in Both ENDS, waar Nathalie ging werken in het team Strategische Samenwerking. Ze werkte aan het verduurzamen van de wereldwijde bloemensector samen met vakbonden, mensenrechten- en milieuorganisaties. Bovendien werd zij de eerste coördinator van het Joke Waller-Hunter initiative, dat beurzen verstrekt aan personen die - door organisaties uit ontwikkelingslanden - zijn genomineerd omdat hun individueel leiderschap een bijdrage levert aan de gehele duurzaamheidbeweging. 

 

Sinds 2008 werkt Nathalie in het team beleidsontwikkeling, dat Nederlands, Europees en Internationaal beleid analyseert en alternatieve beleidsvoorstellen doet om ruimte te creëren voor duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en zeggenschap lokale gemeenschappen in beleidsprocessen. Nathalie houdt zich bezig met beleid rond het thema duurzaam landgebruik, duurzame landbouw en zeggenschap van landgebruikers in landgebruiksplanning.

 

Nathalie werkt onder andere met CSOs in Afrika, Latijns Amerika en Azie aan de implementatie van de UNCCD. Dit is de Rio-conventie over verwoestijning, landdegradatie en landherstel. In 2014 werd Nathalie door de CSOs, die geaccrediteerd zijn bij de UNCCD, verkozen tot CSO vertegenwoordiger in de Science Policy Interface . Deze SPI is in het leven geroepen om advies te geven aan de UNCCD lidstaten met als doelstelling om het gat tussen wetenschap en beleid te verkleinen.

 

Nathalie is coördinator van het cluster duurzaam landgebruik. Ze is projectleider voor de samenwerking die Both ENDS is aangegaan met Cordaid waarin kleinschalige boeren en duurzame landbouw centraal staan. En bovendien werkt ze met CSOs en universiteiten uit Ghana en Ethiopië rondom het project Jatropha: de opkomst en de val van een gehypet biomassagewas.

 

Nathalie vindt het IAASTD rapport “Agriculture at a Crossroads”, waarin mogelijkheden voor een gezonde, duurzame en rechtvaardige landbouwsector helder geformuleerd zijn, het meest belangwekkende rapport van de afgelopen 10 jaar. Zij zal telkens weer en bij iedere gelegenheid beleidsmakers hieraan helpen herinneren.
nh@bothends.org

Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in