Both ENDS


Karine Godthelp

160314_Foto_Karine_voor_bio_BE_website_kleiner.jpg

Tijdens haar studie was Karine al geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. Ze studeerde Culturele Antropologie & Niet-Westerse Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgde haar opleiding met de master Medische Antropologie & Sociologie. Ze is afgestudeerd op een onderzoek naar de monitoring en evaluatie van een project van ICCO in Malawi, waarbij ze de betrokkenheid van de keten aan verschillende actoren analyseerde: van de lokale gemeenschap in Malawi tot het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Nadat ze afstudeerde heeft Karine onder andere gewerkt als monitoring en evaluatieconsultant bij Context, international cooperation, waar ze veelal programma’s van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties evalueerde – waaronder het Fair, Green & Global (FGG) programma.

 

Nu is ze interim programmacoördinator van de FGG Alliance. Dit is een samenwerking van ActionAid, de Schone Kleren Campagne, Milieudefensie/Friends of the Earth, SOMO en TNI met Both ENDS als penvoerder. “Als programmacoördinator streef ik ernaar eraan bij te dragen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan en dat het lerend en reflectief vermogen van de alliantie blijft groeien, om zo te faciliteren dat de zes alliantieleden een effectief en vooruitstrevend programma kunnen implementeren dat werkelijk bijdraagt aan een sociaal rechtvaardige, inclusieve en ecologisch duurzame samenleving.”
Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in