Both ENDS


Partners

Both ENDS ondersteunt deze partner bij armoedebestrijding en duurzaam milieubeheer.

CARI - Centre d'Actions et de Réalisations Internationales

ORGANISATIE / WEBSITE


logo-cari.jpg CARI - Centre d'Actions et de Réalisations Internationales
http://www.cariassociation.org/?lang=en

ACTIEF IN DE VOLGENDE LANDENAfrika, met name West-Afrikaanse landen, Frankrijk

WERKT MET BOTH ENDS AAN


CARI werkt samen met Both ENDS in het netwerk Drynet: a global initiative giving future to drylands. Drynet is het eerste wereldwijde netwerk van maatschappelijke organisaties dat beoogt lokale organisaties te versterken om verwoestijning hoger op de beleidsagenda te krijgen. Verder wisselen de organisaties praktische kennis uit over het tegengaan van verwoestijning en het herstel van gedegradeerde gebieden.Binnen Europa werken de Drynet partners (voorheen eniD, European Networking Initiative on Desertification) samen op beleidsbeïnvloeding, fondswerving en de ondersteuning van de zuidelijke partners.

Daarnaast is CARI partner in het onderzoeksproject DESIRE.

 

MEERWAARDE SAMENWERKING


CARI en Both ENDS hebben sinds jaren een zeer nauwe samenwerking op het gebied van landbeheer in droge gebieden. Ze kunnen elkaar dan ook afwisselen op bijeenkomsten, zodat er vaker NGO-vertegenwoordiging is dan wanneer Both ENDS of CARI alleen zouden werken. Mede daarom is Drynet inmiddels een serieuze gesprekspartner voor de Europese Commissie.


Nl
En

schrijf u in
  • KNOP_Eurodad.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • banner_climate_fund.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • banner_harbour_expansion.png
  • banner_barro_dam.png
  • schrijf u in