Both ENDS


DESIRE

001_XA.jpg

2007-2012

Landdegradatie treft wereldwijd meer dan 250 miljoen mensen. Het DESIRE-project bestrijdt landdegradatie. Het brengt wereldwijd 28 onderzoeksinstituten, non-gouvernmentele organisaties (NGO's) en beleidsmakers bijeen.

Het doel van het project is alternatieve strategieën te ontwikkelen voor duurzaam gebruik en bescherming van deze kwetsbare gebieden. 18 'Hotspots' over de hele wereld zullen samen het 'wereldwijde laboratorium' vormen waar wetenschappers zowel beproefde conserverings- als saneringstechnieken toepassen. Uiteindelijk moet het DESIRE-project leiden tot praktische richtlijnen voor verantwoord grondgebruik.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Volgens de huidige schattingen woont wereldwijd ongeveer een derde van de ondervoede mensen in de plattelandsgebieden van arme landen. Daarbij gaat het vaak om droge gebieden. Wereldwijd wordt ongeveer 70% van de droge gebieden in meer of mindere mate getroffen door degradatie.

De United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) benadrukt het belang van zowel de wetenschappelijke benaderingen van landdegradatie als benaderingen van de getroffen gemeenschappen zelf. De UNCCD pleit voor actie om woestijnvorming te bestrijden met behulp van zowel de lokale aanpak als academische partnerschappen. Alle partijen zetten zich in voor de uitvoering van nationale en regionale programma's die gestoeld zijn op bottom-up benaderingen. Acties moeten publieke participatie benadrukken om lokale mensen en NGO's in staat te stellen landdegradatie zelfstandig te bestrijden.

De Westerse wetenschap speelt traditioneel een sleutelrol bij het bepalen van de mate van landdegradatie. Maar ook lokale bevolkingen worden steeds vaker beschouwd als actoren die in staat zijn degradatie te herkennen en innovatieve manieren te ontwikkelen om met milieuveranderingen om te gaan. Dit heeft de DESIRE-partners ertoe gebracht een benadering te ontwikkelen die wetenschap combineert met relevantie en ontvankelijkheid voor zowel lokale standpunten als de lokale context.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS en CARI spelen binnen DESIRE als enige twee NGO's een cruciale rol. Een van DESIRE's doelen is "de toepassing van een participatieve benadering waarbij groepen belanghebbenden betrokken worden". De voornaamste taak van Both ENDS en CARI is de bevordering van de dialoog tussen lokale grondgebruikers, andere belanghebbenden, en de wetenschappers van DESIRE.

Als enige NGO's hebben ze een ander uitgangspunt omdat ze samenwerken met lokale landgebruikers binnen een lokale context. Both ENDS en CARI kunnen de DESIRE-partners adviseren over de beste methodes van interactie met belanghebbenden. Daarnaast zijn lokale landgebruikers en belanghebbenden zich niet altijd bewust van de grote hoeveelheid wetenschappelijke informatie die tegenwoordig beschikbaar is, en zijn ze vaak niet in staat daar gebruik van te maken.

Het gebrek aan dialoog of "vertaling van informatie" tussen "de twee werelden" is deel van het probleem. Daarom spelen Both ENDS en CARI ook een rol in het vertalen van wetenschappelijk jargon naar begrijpelijke taal voor lokale landgebruikers.

HANDIGE LINKS


DESIRE website

Drynet website

European Network for Global Desertification Research website

WOCAT website

UNCCD website

BOTH ENDS CONTACTPERSONENNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in