Both ENDS


Valuing the Amazon

110818_Projecttekst_VTA_copy.gif

2010-2011

Door de economische groei in Brazilië staan sociale en ecologische ontwikkelingsprojecten onder druk, met name in het Amazonegebied. Maatschappelijke organisaties in Brazilië maken zich zorgen.

Door de bouw van dammen is al meer dan 6.000 vierkante kilometer van het Braziliaanse Amazonegebied ondergelopen. Twee derde van het resterende hydro-elektrisch potentieel van Brazilië bevindt zich in het stroomgebied van de Amazone. In het kader van het overheidsprogramma ter bevordering van de economische groei ("PAC"), is men van plan meer dan 100 grote dammen te bouwen. Het doel hiervan is om nieuwe landbouwgrond te ontwikkelen. Dit zal druk uitoefenen op de kwetsbare flora en fauna van het Amazonegebied en inheemse en rurale gemeenschappen uit hun leefgebied verdrijven.

In opdracht van Both ENDS is onderzocht hoe de huidige Nederlandse investerings- en handelsbetrekkingen met Brazilië kunnen worden verbeterd om in deze regio duurzame ontwikkeling meer te stimuleren.

Foto: International Rivers

ACHTERGRONDINFORMATIE


De Braziliaanse economie is momenteel de grootste in Latijns-Amerika en tiende in de wereld. De PAC heeft als doel de economische groei van Brazilië bijna te verdubbelen. Het land heeft beperkte transportinfrastructuur, daarom wordt het ecosysteem van de Amazone beschouwd als een groot obstakel voor verdere economische ontwikkeling. Publieke en private investeringen in de infrastructuur zijn gericht op het wegnemen van dit obstakel.

Nederland is een belangrijke handelspartner van Brazilië. Beide landen hebben goede redenen om deze banden te versterken op het gebied van infrastructuur-ontwikkeling, in het bijzonder met betrekking tot de havens en waterwegen, een gebied van Nederlandse expertise.

Brazilië wil minder afhankelijk worden van transport over landwegen en wil daarom de transportmogelijkheden voor de binnenvaart verder ontwikkelen. Het land erkent de Nederlandse expertise en ervaring in ontwikkeling en beheer van binnenwateren en havenfaciliteiten. Brazilië wil het succes van de Nederlandse mainport kopiëren.

Nederland heeft belang bij het stimuleren van een exportmarkt voor producten en diensten gerelateerd aan water en infrastructuur, en het veiligstellen van de import van grondstoffen afkomstig uit het Braziliaanse Amazonegebied, zoals soja en biobrandstoffen.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS en haar Braziliaanse partnerorganisaties hebben de intensivering van de diplomatieke steun voor de economische betrekkingen tussen Nederland en Brazilië nauw gevolgd. Zij stellen dat deze economische betrokkenheid moet worden afgewogen tegen een intensievere samenwerking op het gebied van sociaal en milieubeleid en regelgeving.

PUBLICATIES


 

De "Both ENDS Policy Note - Safeguarding the Amazon" is het resultaat van twee onderzoeken uitgevoerd door Both ENDS:


Dams and Hidrovias in the Tapajos Basin of Brazilian Amazonia

Valuing the Amazon, Impacts of soy and soy export infrastructure in the Brazilian Amazon region

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Anouk Franck - project manager


Burghard Ilge - programme officer policy development

EXTRA


Both ENDS organiseerde een expertmeeting op 24 mei 2011 waarin de partners hun onderzoeksresultaten en aanbevelingen presenteerden aan de Nederlandse ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Buitenlandse Zaken en een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in