Both ENDS


Fair, Green and Global Alliance

6322857736_7a3967a35b_b_copy.gif

De Fair Green and Global Alliance versterkt maatschappelijke organisaties - in ontwikkelingslanden en groeiende economieën als India - die opkomen voor de belangen van de lokale bevolking en daarmee bijdragen aan sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame ontwikkeling.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Het project Fair Green and Global (FGG) is een alliantie van zes maatschappelijke organisaties. Both ENDS is de penvoerder, de andere vijf organisaties die in deze alliantie zitten zijn Milieudefensie, ActionAid, Schone Kleren Campagne, SOMO en TNI.

 

De Fair Green & Global Alliance focust op vier strategische gebieden:

 • Het ontwikkelen, promoten en opschalen van inspirerende praktijkvoorbeelden van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.
 • Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij met name Nederlandse bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden.
 • Het heroriënteren van Europees handels- en investeringsbeleid, zodat toekomstige investeringen ten goede komen aan de lokale bevolking in ontwikkelingslanden en hun leefomgeving.
 • Het heroriënteren van financieringsbeleid van grote banken en politieke instituties als de Wereldbank, zodat de financiering van (infrastructuur)projecten ten goede komt aan de lokale bevolking in ontwikkelingslanden en hun leefomgeving.

 

ROL BOTH ENDS


Both ENDS heeft een ruime ervaring in het verduurzamen van geldstromen. Both ENDS is al jaren bezig met het monitoren, analyseren en lobbyen voor financieel, handels- en investeringsbeleid dat rekening houdt met mens en natuur in ontwikkelingslanden. Zo volgt Both ENDS als geruime tijd het beleid van de Wereldbank, van Export Credit Agencies, en grote ontwikkelingsbanken als de Europese Investerings Bank. Of het nu gaat om een door de EU gefinancierde papierpulpfabriek in de Amazone, of een voor arme Indiërs destructief handelsakkoord tussen India en de EU, Both ENDS staat maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden bij in hun strijd.

Both ENDS werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden op het gebied van beleidsbeïnvloeding, zowel bij hun lokale overheid als op internationaal niveau. Daarnaast ondersteunt Both ENDS bestaande en opkomende netwerken van organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkelingsmodellen. Zo ondersteunt Both ENDS een netwerk dat zich bezig houdt met een onderhandelingsmodel op het gebied van water en landgebruik (de Negotiated Approach), waarbij de lokale bevolking actief betrokken is. Het zijn dit soort vormen van duurzame ontwikkeling die Both ENDS met de Fair Green and Global Alliance wil uitdragen en opschalen.

FINANCIËLE PARTNERS


Ministerie van Buitenlandse Zaken

HANDIGE LINKS


Website FGG alliantie

 

Partnerorganisaties waar we als Both ENDS binnen deze organisatie veel mee samenwerken:

 

ILSA (Colombia)

Madyam (India)

BOTH ENDS CONTACTPERSONENNl
En

schrijf u in
 • 160916_palmolieknop.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • banner_climate_fund.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • banner_harbour_expansion.png
 • banner_barro_dam.png
 • schrijf u in