Both ENDS


Gender mainstreaming in water management

gender_mainstreaming_water_management_klein.jpg

2005-2006

Dit gezamenlijke project van de Gender and Water Alliance (GWA), the Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture (CA) en Both ENDS, is opgezet om te analyseren waarom gender mainstreaming in het waterbeheer zo moeilijk blijkt te zijn. Het beoogt een agenda te ontwikkelen die maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, onderzoekers en gender specialisten voorziet van praktische en realistische aanbevelingen om op het gebied van water en landbouw gender ongelijkheid effectief aan te pakken.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Een belangrijk punt van zorg dat het project aanpakt, is de breed gevoelde kloof tussen ‘papieren’ erkenning van de genderproblematiek in het waterbeheer in zowel beleid als projecten, en (1) het gebrek aan daadwerkelijke op-de-grond inspanningen om de genderverschillen en ongelijkheid effectief aan te pakken en (2) de afwezigheid van betekenisvolle integratie van gendervragen in reguliere water analyses en discussies.

 

Gender blijft een bijzaak of een achteraf-denken, en wordt, voor alsnog, niet gezien als behorende tot de kern van water management. Een belangrijk onderdeel van het project bestaat daarom uit het nader onderbouwen en verklaren van het genderverschil, in een poging om mogelijkheden te identificeren voor het verbeteren van gender mainstreaming in het waterbeheer.

ROL BOTH ENDS


Voor Both ENDS en haar netwerk van partners is het dringend om de werkelijke behoeften van vrouwen te identificeren en praktische benaderingen om gender te mainstreamen in lokale initiatieven te begrijpen. In dit project faciliteert Both ENDS enquêtes, online gedachtewisselingen, en gedeelde discussies en wijsheid. De samenwerking met zowel gender specialisten als academici is uitdagend en interessant.

FINANCIËLE PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN



Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in