Both ENDS


Participatory Land Use Planning (PLUP) op West Kalimantan

5044819127_a4b42da58f_o.jpg

2010-2013

Een alliantie van Indonesische en Nederlandse niet-gouvernementele organisaties, universiteiten en een internationaal onderzoeksinstituut heeft een pilot project opgezet met als doel kaarten van gemeenschappen te integreren in procedures van ruimtelijke ordening op districts niveau. De geografische focus van het project lag op West Kalimantan – een van de grootste palmolie producerende regio’s in de wereld, met een relatief hoog aantal palmolie gerelateerde conflicten en met de ambitie om het gebied met palmolieplantages verder uit te breiden.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Indonesië is een van ‘s werelds grootste producenten van palmolie en heeft de ambitie om het gebied met palmolieplantages sterk uit te breiden. Er zijn een boel zorgen dat deze uitbreiding verdere problemen zal gaan veroorzaken voor de lokale bevolking. Zo heeft het verleden uitgewezen dat dergelijke uitbreidingen veelal hebben gezorgd voor de schending van lokaal gewoonterecht aangaande het gebruik van land, wat heeft geleid tot conflicten tussen gemeenschappen en bedrijven. Om deze conflicten te voorkomen is het in kaart brengen van de huidige en potentiele palmolie plantages een sin qua non. De palmolie bedrijven kunnen ook profiteren van een betere planning in landgebruik, voornamelijk omdat onopgeloste conflicten ook hun imago aantasten, wat kan leiden tot handelsboycots.

 

De huidige planning in ruimtelijke ordening in Indonesië is gebaseerd op formele kaarten, die grenzen op basis van gewoonte en gemeenschappen buiten beschouwing laten. Dit zorgt ervoor dat gemeenschappen kwetsbaar worden als palmolie bedrijven hun plantages dusdanig uitbreiden dat hun land in het geding komt, zonder deze gemeenschap van tevoren in te lichten. Participatieve planning in landgebruik kan dit aan de kaak stellen. Bij deze manier van planning staat de mens centraal en werkt men van onder-naar-boven, men bundelt de input van relevante stakeholders en neemt de lokale specifieke socio-culturele, economische en natuurlijke condities mee (zie, bv. Wehrmann, 2011). Het heeft hierdoor de potentie om conflicten over landgebruik en landroof te voorkomen. Dit is voornamelijk van belang in Indonesië waar er veel strijd is om land, en landrechten zelden worden toegekend.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, het financiële management, contact met RSPO en palmolie bedrijven en de audiovisuele productie.

FINANCIËLE PARTNERS


Het project is gefinancierd door Agentschap NL en co-gefinancierd door het MFS II Ecosystem alliantie en de Ford Foundation.

BOTH ENDS CONTACTPERSONENNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in