Both ENDS


Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA)

Nicaragua_women_final_real_1.jpg

Inleiding

Wereldwijd komen vrouwen in lokale gemeenschappen in opstand tegen ontwikkelingen en beleid dat hun het recht op water, voedselzekerheid en een schone leefomgeving ontzegt. Deze vrouwen spelen een belangrijke rol bij het beheer van land en water en moeten vechten om de toegang tot deze natuurlijke hulpbronnen voor zichzelf, hun families en hun gemeenschappen te behouden. Vrouwen in lokale gemeenschappen hebben over het algemeen veel kennis over hun natuurlijke leefomgeving, maar die kennis en ervaring wordt onder anderen door beleidsmakers vaak niet herkend en op waarde geschat. Vrouwen hebben dan ook zelden een plek in de bestuursorganen waar beslissingen over het gebruik en het beheer van natuurlijke hulpbronnen worden genomen. 

ACHTERGRONDINFORMATIE


De Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) wil verandering brengen in deze situatie, door via zogenaamde grassrootsfondsen vrouwelijk leiderschap te ondersteunen en door te pleiten voor beleid en wettelijke kaders waarbinnen de rechten van vrouwen worden gerespecteerd, beschermd en nageleefd. Tegelijkertijd moet GAGGA ervoor zorgen dat geld van fondsen, donoren en andere financiers, terecht komt bij kleine, lokale organisaties en groepen.

 

Het belangrijkste doel van GAGGA is om de krachten van de vrouwenbeweging en de milieubeweging op cruciale punten te bundelen, beide een impuls te geven en er zo voor te zorgen dat vrouwen op kunnen komen voor hun recht op water, voedselzekerheid en een schone, gezonde en veilige omgeving. GAGGA bouwt voort op de successen en de vooruitgang die de vrouwen- en de milieubeweging hebben geboekt op hun eigen terrein. Over en weer valt er veel van elkaar te leren, en om echte verandering te bewerkstelligen zullen beide bewegingen goed en efficiënt moeten samenwerken.

 

GAGGA brengt het Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Both ENDS en Mama Cash bij elkaar, met het World Resource Institute (WRI) als strategische partner. FCAM, een Midden-Amerikaans ‘grassrootsfonds’ dat gevestigd is in Nicaragua, heeft veel ervaring in het ondersteunen van vrouwengroepen. Met FCAM als coördinerende partij wil GAGGA de capaciteiten van grassrootsgroepen samen brengen en versterken, zodat ze kunnen lobbyen mét en vóór vrouwen, om hun recht op water, voedselzekerheid en een schone, gezonde en veilige omgeving te claimen.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS zorgt vooral voor de milieucomponent en voor expertise op het gebied van internationale lobby & advocacy binnen het programma. Both ENDS ondersteunt binnen GAGGA grassrootsfondsen die op hun beurt lokale milieugroepen ondersteunen, en NGO's en netwerken, om ervoor te zorgen dat ze rechtstreeks deel kunnen nemen in lobby & advocacy-activiteiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast versterkt Both ENDS de capaciteiten van grassroots-groepen om zelf aan lobby en advocacy te doen.

 

Both ENDS heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van zuidelijke partners in hun lobby & advocacy-activiteiten. Dat doen we door het opzetten en uitbreiden van netwerken, door het documenteren van cases, het ontwikkelen van ‘power-analyses’ en gezamenlijke beleidsplannen, door ons bij het formuleren van beleidsaanbevelingen te baseren op voorbeelden uit de praktijk en niet alleen op de theorie, en door het ondersteunen van jong leiderschap op het gebied van milieu- en mensenrechtenbescherming.

 

Samen met de andere partners monitoren we binnen GAGGA hoe duurzaam en sociaal rechtvaardig het beleid en de investeringen van internationale financiële instellingen en nieuwe financiële mechanismen zijn, waarbij de focus ligt op ontwikkeling, klimaat en infrastructuur. Daarnaast stellen we duurzame alternatieven voor.

FINANCIËLE PARTNERS


Ministerie van Buitenlandse Zaken

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Tamara Mohr  (coordinator) and Annelieke Douma (co-coordinator)


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in