Both ENDS


ADAPTS: Adaptatie en lokaal watermanagement

5_06_Cay_3_tuoi.JPG

ADAPTS vergroot de aanpassingscapaciteit van ontwikkelingslanden door ze te laten inspelen op klimaatverandering. Bijvoorbeeld met betrekking tot waterbeleid, lokale planning en de besluitvorming omtrent investeringen. 'Aanpassingscapaciteit' betekent de kennis en het vermogen van gemeenschappen en beleidsmakers om effectief te reageren op huidige en toekomstige klimaatveranderingen. Zo zorgen ze ervoor dat de impact van die veranderingen op het milieu, de mensen en hun bestaan zo klein mogelijk blijft.

Het project richt zich op het gebruik van lokale kennis en visies omtrent stroomgebiedmanagement en op de nationale beleidsdialoog door innovatieve, lokale aanpassingsinitiatieven te duiden, ondersteunen, analyseren en verspreiden.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Vooral arme stedelijke- en plattelandsgemeenschappen zijn kwetsbaar voor klimaatvariaties en klimaatverandering. Zij zijn ieder jaar getuige van de verwoestende effecten van extreme weersomstandigheden. Klimaatverandering vergroot de hevigheid, duur en frequentie van extreme weersomstandigheden. Geleidelijke temperatuursveranderingen en veranderende regenpatronen bedreigen de beschikbaarheid van water en de voedselzekerheid van miljoenen arme mensen.

Zowel de beschikbaarheid van water als de waterkwaliteit bepalen in directe zin de mogelijkheden voor voedselproductie en de duurzaamheid van een ecosysteem. Watermanagers en beleidsmakers spelen daarom een sleutelrol in de ontwikkeling van geschikte aanpassingsstrategieën.

Dit project (ADAPTS II) is gestoeld op de methodologie, resultaten en conclusies van ADAPT I, dat in 2003 werd afgerond. In dit project hebben klimaatveranderingsexperts wereldwijde klimaatdata toegepast op rivierbekkenniveau. ADAPTS II is daarnaast gebaseerd op de ervaring die is opgedaan tijdens het Both ENDS project 'River Basin Management: A Negotiated Approach'. Doel van dit project is de conceptuele discussies over aanpassing naar een meer praktisch niveau te tillen. Het vertaalt kennis naar concrete uitvoering van lokale aanpassingsactiviteiten en beleidsvoorstellen. ADAPTS II is gerelateerd aan en borduurt voort op bestaande lokale aanpassingsactiviteiten.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS werkt sinds 2003 aan aanpassingsmethodes voor klimaatverandering. Een groot aantal lokale maatschappelijke organisaties houdt zich bezig met klimaatverandering en aanpassingsstrategieën. Maar het gebrek aan toegang tot relevante data en informatie en het feit dat hun initiatieven vaak niet door beleid ondersteund worden, of er zelfs door worden tegengewerkt, staat hun aanpassingsvermogen ernstig in de weg. Dat is vooral het gevolg van een gebrek aan communicatie tussen nationale regeringen, universiteiten en lokale belanghebbenden.

Both ENDS stelt zich tot doel deze barrières te overwinnen en beleidsmakers te overtuigen van het potentieel van lokale benaderingen. Deze benaderingen kunnen door andere belanghebbenden worden overgenomen en uitvergroot tot nationale stroomgebiedgerelateerde beleids- en investeringsplannen.

HANDIGE LINKS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Annelieke Douma project leader

 

EXTRA


ADAPTS laat zien dat adaptatie al op lokale schaal plaatsvindt. Daarnaast voorziet ADAPTS in praktische ervaringen uit verschillende gebieden, die de discussies over klimaatverandering en watermanagement (zowel lokaal als nationaal) kunnen voeden.

ADAPTS wordt momenteel toegepast in 6 stroomgebieden wereldwijd. Driejarige projecten vinden plaats in Ethiopië (Genale-Dawa basin), Ghana (Dayi River basin), Peru (Ocoña River Basin).

Vierjarige projecten vinden plaats in Botswana (Limpopo basin), Brazilië (in de staat São Paolo) en Viëtnam (Huong River basin in de provincie Thua Thien-Hue).

Bekijk de wereldkaart met de projectlocaties.

Bekijk ook de factsheets:


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in