Both ENDS


Communities of Change

African_farmer.jpg

In de afgelopen decennia was ontwikkeling binnen de landbouw gericht op efficiëntie en een verhoging van de productiviteit. Dit resulteerde in een globale toename van de productie, maar tegelijkertijd waren er ook negatieve gevolgen. Omdat veel kleine boeren uit het Zuiden niet in staat zijn te concurreren met grote bedrijven, is duurzame landbouw onder druk komen te staan.

Both ENDS heeft samen met Cordaid besloten de krachten te bundelen om samen met lokale organisaties de weg vrij te maken voor kleine boeren voor duurzame productie en om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij worden ondersteund en versterkt bij het duurzaam verbouwen van hun gewassen en producten en deze voor een betere prijs te vermarkten. Met de Communities of Change alliantie kiezen we er expliciet voor om de kleine boeren in het zuiden te helpen. Door het stimuleren van duurzame productie en onderlinge samenwerking kunnen de boeren zich beter organiseren voor een betere toekomst.

ACHTERGRONDINFORMATIE


De huidige industriële benadering van de landbouw, gebaseerd op onbeperkte toegang tot water, nutrienten en land heeft schaalvergroting in de hand gewerkt en gezorgd voor een hogere voedselproductie. Echter, er zit ook een schaduwzijde aan deze benadering: er vindt degradatie van natuurlijke hulpbronnen zoals water en bodem plaats (zoals uitputting, vervuiling, erosie, verdroging etc.). En bovendien kunnen kleine producenten (v/m) niet meekomen, profiteren relatief minder van deze productiviteitsverhoging en zien hun omgeving verschralen.
Het programma van de Communities of Change Alliantie (Cordaid en Both ENDS) kiest voor arme kleine boeren, en vooral vrouwen. Een verbeterde en duurzame productie moet leiden tot een hoger inkomen en een sterke positie in landbouw-/marktketens; behoud van voedselzekerheid geldt daarbij als voorwaarde.

In de Communities of Change alliantie werken maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met landbouw en duurzaamheid samen waarbij kleine boeren -in het bijzonder de vrouwen- in Bolivia, Filipijnen, Ghana, Honduras, India, Indonesië, Malawi, Uganda, Tanzania, Vietnam en Zambia en duurzame productie centraal staan.

De veronderstelling is dat de verbeterde en duurzame productie zal leiden tot een hoger inkomen, meer voedselzekerheid en een sterkere positie voor kleine boeren.

ROL BOTH ENDS


Binnen de alliantie zal Both ENDS een specifieke bijdrage leveren, namelijk het overbrengen van kennis en expertise op het gebied van ecologische duurzaamheid. Daarnaast zal Both ENDS netwerken opbouwen en pleiten voor een groene en eerlijke economie.

De focus ligt op thema's als duurzame "future smart" landbouw, agro-ecologische productie, agro-energiegewassen 'niet-hout-bos-producten' (NTFP's) en agroforestry (Analog Forestry), en certificering van duurzame productie . Nadruk zal ook liggen op het creëren van politieke ruimte voor kleine boeren door bijvoorbeeld de 'Negotiated Approach' voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen, participerende landgebruiksplanning en internationale beleidsontwikkeling.
Cordaid is sterk op het vlak van de kleine boeren waarbij ondernemerschap wordt gestimuleerd met kleine leningen en financiële trainingen. Both ENDS is goed in het onder de aandacht brengen en het promoten van lokale alternatieve methoden. Both ENDS en Cordaid staan binnen deze alliantie samen voor het opschalen van deze lokale kleine duurzaamheidsinitiatieven door kennis uitwisseling, en politieke ruimte te creëren.

PROJECT PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


EXTRA


Both ENDS en Cordaid versterken de positie van de kleine boeren in het zuiden en bevorderen een duurzamer landbouwbeleid om de volgende manieren:

  • Verhoging van de productie op duurzame wijze, met als doel directe armoedeverlichting.
  • Verbeterde toegang tot land en water voor kleine boeren zodat ze verzekerd zijn van land en water wat ten goede komt aan het verduurzamen van productie,
  • Beleid, wet en regelgeving bepleiten waarbij duurzaam management van natuurlijke hulpbronnen voorop staat en waarbij de focus meer ligt op het recht op voedsel, vooral buiten de grote steden.

Door de stem van de kleine boeren in het zuiden te ondersteunen en te laten horen, willen we het Nederlands- en EU-beleid inspireren een duurzaam en ecologisch mondiaal kader te scheppen.

 

Duurzaamheidsmandje:

Binnen het programma hebben Both ENDS en Cordaid een Duurzaamheidsmandje gecreëerd voor 2011 met 'startkapitaal' en kleine giften om innovatieve activiteiten van kleinschalige producenten te ondersteunen. Het was niet toegankelijk voor reguliere projecten waarvoor over het algemeen reguliere fondsen aangevraagd kunnen worden. Het doel was het scouten naar en ondersteunen van de ontwikkeling van echt innovatieve en noodzakelijke initiatieven in de doelgebieden en wereldwijd.

In twee fasen werden elf voorstellen geaccepteerd (van de 34 aanmeldingen). Samenvattingen van deze projecten zijn te vinden in het onderstaande document. Het fonds werd niet voortgezet in 2012.

downloadable document


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in