Both ENDS


Mainstreaming gender: a workable approach

gender_workable_approach.jpg

2010-2011

In dit project testen Both ENDS en partnerorganisaties AMICHOCÓ in Colombia, ANCE in Togo en BARCIK in Bangladesh gezamenlijk een praktische aanpak om gender te mainstreamen in het werkveld van de partners, het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Zij doen dit in de specifieke context van de partners en gebaseerd op hun specifieke ambities. Het op maat gemaakte stap-voor-stap-proces zorgt voor een uitgebreide analyse van gender relaties in de aandachtsgebieden, nauwe samenwerking met genderdeskundigen en vrouwenorganisaties en voor leren-door-te-doen.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Gender gelijkheid is een fundamenteel mensenrecht en een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Ook is het essentieel voor duurzaam gebruik en management van natuurlijke hulpbronnen. Vrouwen zijn de bewakers van biodiversiteit wereldwijd. Zij vormen de meerderheid van de kleine boeren en zijn grotendeels verantwoordelijk voor voedselzekerheid en watervoorziening voor hun families en gemeenschappen. Daarom zijn vrouwen zeer intensief betrokken bij en goed geïnformeerd over de natuurlijke hulpbronnen waarvan zij afhankelijk zijn. Echter, formele controle over deze hulpbronnen is meestal in de handen van mannen of door mannen gedomineerde instellingen.

 

Met dit project streven Both ENDS en de partnerorganisaties naar het vergroten van hun inzicht in de rol van gender in het managen van natuurlijke hulpbronnen en armoedebestrijding. Ook bouwen ze aan hun capaciteit om gender ongelijkheid op een praktische manier aan te pakken en vergroten ze de samenwerking tussen milieu en ontwikkelings ngo’s, gender specialisten en vrouwenorganisaties.

 

Both ENDS en partners hebben voor ogen dat de aanpak uiteindelijk gebruikt kan worden door andere maatschappelijke organisaties die werken aan milieu- en ontwikkelingsvraagstukken.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS wil gender aan pakken op een praktische en haalbare manier, gericht op gezamenlijke capaciteitsopbouw (methoden), het ontwikkelen van proefprojecten, documenteren en het verspreiden van informatie over initiatieven waarin genderkwesties met succes zijn geïntegreerd. In dit project levert Both ENDS de methodiek en neemt een coördinerende rol aan om vooruitgang te verzekeren, ondersteuning te bieden en uitwisseling en gedeelde kennis verwerving te faciliteren.

FINANCIËLE PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


EXTRA


We nodigen alle lezers uit om hun feedback te geven over de final paper en de geteste aanpak, evenals uw suggesties en ideeën om te blijven (samen)werken aan het verbeteren van gendergelijkheid in de toegang tot en controle over natuurlijke hulpbronnen.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in