Both ENDS


Shifting Grounds

shifting_grounds_projectpagina_foto.jpg

Verstedelijkte deltagebieden in Zuid-Azië groeien en veranderen in rap tempo. In steden zoals Khulna in Bangladesh en Kolkata in India, zorgt dit voor een steeds grotere druk op de grondwatervoorraden in voorstedelijke gebieden. Het lukt de bestaande instituties niet om grondwatervoorraden in deze snel veranderende omgeving eerlijk te verdelen en ervoor te zorgen dat ze duurzaam gebruikt worden. Waterbronnen worden uitgeput zonder dat daar enige coördinatie aan voorafgaat en vooral de meest kwetsbare, arme bevolking heeft steeds minder toegang tot water. Het project 'Shifting Grounds' onderzoekt de institutionele ontwikkelingen, de grondwatersystemen, de invloed van dichtstbijzijnde steden en de dynamische interacties tussen verschillende grondwatergebruikers in de omgeving van Khulna en Kolkata.

De inzichten die hieruit voortkomen, zouden lokale belanghebbenden in de toekomst moeten helpen om steviger te onderhandelen over veranderingen op institutioneel niveau, zodat grondwatervoorraden eerlijker en duurzamer beheerd en gebruikt worden.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE


Nationale en lokale overheden, maar ook stedelijke en voorstedelijke gemeenschappen, zoeken naar nieuwe of aangepaste institutionele structuren om het beheer van grondwatervoorraden te verbeteren. Dit onderzoeksproject helpt deze partijen in hun zoektocht zodat patronen in watergerelateerde armoede en –uitsluiting worden herkend en kunnen worden aangepakt. Hiervoor zullen verschillende methodes worden gebruikt: De Negotiated Approach en nieuwe ondersteunende tools (zoals serious gaming en game theory, of multidimensional  (groundwater) poverty assessment en interactive grounded theory analysis) zullen verder worden ontwikkeld om toegepast te worden op grondwaterbeheer.

 

Het project brengt ook de dynamische relatie tussen lokale middelen van bestaan, de grondwatervoorraden en de formele en informele institutionele relaties met omringende stedelijke centra (Khulna en Kolkata) in kaart. Deze drie sub-systemen worden op drie manieren met elkaar verbonden: met behulp van een multidimensionale ‘grondwater armoede beoordelingstool’, met game theory en grounded theory.

 

Naast de onderzoeksactiviteiten is er in het project ook veel aandacht voor het versterken van plaatselijke bevolking. Er worden workshops 'onderhandelingscapaciteiten' gegeven zodat lokale belanghebbenden in hun gesprekken met nationale beleidsmakers een sterkere positie hebben en stevig kunnen pleiten voor institutionele aanpassingen op het gebied van grondwaterbeheer. Khulna en Kolkata zijn bij uitstek geschikt voor een institutionele vergelijking omdat ze bij hetzelfde Ganges delta-systeem en dezelfde cultuur en taal horen, maar in verschillende landen liggen.

 

 

Logo Shifting Grounds

ROL BOTH ENDS


Dit project is een goed voorbeeld van actie-onderzoek waarin onderzoekers en NGO’s nauw samenwerken. De voornaamste rol van Both ENDS is het implementeren en coördineren van de Negotiated Approach in het stakeholder-proces. Dat doen we samen met onze zuidelijke partners, JJS in Bangladesh en The Researcher in Kolkata, die de rol van facilitator hebben. In mei 2015 is de aftrap gegeven met een eerste stakeholder-bijeenkomst in Khulna, waarbij zowel het project zelf als de Negotiated Approach in het algemeen gepresenteerd zullen worden aan vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen, de lokale overheid, industrieën en drinkwaterbedrijven. Eerst wordt voornamelijk gewerkt aan een probleemanalyse en een needs assessment in de twee gebieden rond Khulna waar het onderzoek zich op richt: Phultala (ten noorden van Khulna) en Batiaghata (ten zuiden van Khulna),

 

Het grootste deel van het werk voor Both ENDS –onder andere het geven van workshops over het implementeren van de Negotiated Approach - zal in het tweede tot en met het vierde jaar van het project uitgevoerd worden. In de tweede helft van het project introduceert Both ENDS samen met de TU Delft een ‘serious game’ die toegespitst is op dit specifieke thema. Dan zal blijken of een serious game inderdaad een innovatieve en nuttige aanvulling is op de al bestaande toolbox van de Negotiated Approach.

 

In oktober 2014 werd er in Kolkata al een eerste stakeholdersbijeenkomst gehouden. Twee student-promovendi zijn bezig met het uitvoeren van hun werkplan voor de komende jaren. In oktober 2015 is er een start-up workshop gegeven in Khulna en Kolkata. Op 20 maart 2015 organiseerde Both ENDS in Amsterdam in het kader van Wereld Waterdag een rollenspel-workshop, waar het Shifting Grounds project gepresenteerd en bediscussieerd werd. Zie voor een beschrijving van het evenement: Wereldwaterdag Nederland

 

PROJECT PARTNERS


FINANCIËLE PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Remi Kempers, project leader 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in