Both ENDS


Both ENDS & water

Schoon water is schaars en het wordt steeds schaarser. De wereldbevolking groeit terwijl de vraag naar water exponentieel toeneemt. Grootschalige landbouw en industrieën verbruiken grote hoeveelheden water. Meer dan één miljard mensen in met name ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Twee miljard mensen ontberen sanitaire voorzieningen.

In antwoord op de watercrisis investeert de politiek in de bouw van grootschalige dammen, de aanleg van irrigatienetwerken en het kanaliseren en omleggen van rivieren.

       

Technologische ontwikkelingen bedreigen waardevolle ecosystemen en de bestaansmogelijkheden van lokale bevolkingsgroepen, die hier afhankelijk van zijn. Kleinschalige oplossingen in de waterproblematiek worden zelden tot nooit gebruikt.

 

Both ENDS ondersteunt Zuidelijke maatschappelijke organisaties en netwerken die zich verzetten tegen deze niet-duurzame oplossingen en die alternatieve benaderingen aandragen voor duurzaam waterbeheer.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in