Both ENDS


Land (uitgebreide informatie)

Uitgebreide informatie

Landrechten en duurzaam landgebruik zijn centrale thema's in het werk van Both ENDS. Het recht op toegang en bezit van land en hulpbronnen zijn de basis voor goed gebruik van land. Vaak zijn wetten op landgebruik afwezig of moet de lokale bevolking de uitoefening van rechten afdwingen. Een toenemend aantal lokale groepen wordt bedreigd door de grootschalige productie van gewassen in monocultuur als soja, katoen, palmolie en andere agrobrandstoffen, en van mineralen als goud en platina.

 

Deze commerciële productie verhoogt de druk op ecosystemen. De lokale bevolking profiteert echter nauwelijks van de groeiende productie. Kleinschalige producenten en inheemse volken hebben te weinig juridische kennis, waardoor ze van hun land verdreven worden door machtige multinationals. Lokale groepen en maatschappelijke organisaties zien zich genoodzaakt om overheidsinstanties en de privésector te betrekken bij hun pogingen om oude bezits- en toegangs-rechten op grond te beschermen.

 

Both ENDS assisteert lokale groepen en netwerken van Niet-Gouvernementele Organisaties (NGOs) die zich met deze problematiek bezig houden. Both ENDS wil de rechten van gemarginaliseerde groepen versterken. Kleine producenten, vrouwen, inheemse groepen en kleine mijnbouwers zijn direct afhankelijk van het bos en het land. Both ENDS ondersteunt hen in het krijgen van controle over en toegang tot productief land.

       

Daarnaast steunt Both ENDS het duurzaam gebruik en restauratie van land en bossen. Both ENDS voert lobby voor de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het terugdringen van grootschalige commerciële productie.

 

Ook ondersteunt Both ENDS zogenaamde Public Private Partnerships (PPP), waarbij de lokale bevolking een samenwerking aangaat met het bedrijfsleven en de overheid. PPPs zijn voorbeelden van kleinschalige duurzame initiatieven. Zo kunnen lokale gemeenschappen via PPPs hun bos- en landbouwproducten verbeteren en op de markt brengen. Both ENDS steunt een PPP in Sri Lanka tussen een plantage, lokale NGOs en de Sri Lankaanse en Nederlandse overheid. Waarbij de productie en verkoop van organische thee wordt gecommer-cialiseerd, terwijl rondom de theeplantage herstel van de biodiversiteit plaatsvindt. Both ENDS brengt via haar PPPs positieve vernieuwende initiatieven voor het voetlicht.

 

Both ENDS besteedt veel aandacht aan de Nederlandse en internationale lobby op het gebied van commerciële producten als soja en agrobrandstoffen. Both ENDS richt haar vizier op nationale en internationale wetten en reguleringen ten aanzien van de productie en handel. Door een monitoringsysteem op te zetten wil Both ENDS uitvoering afdwingen.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in